תחומי עיסוק: תכנון תנועה ותחבורה
  רמזורים, מערכות בקרה
  חניונים (כולל חניונים ממוכנים)
  הכנת נספחי תנועה לת.ב.ע
  תכנון תנועתי של שכונות
  הסדרי תנועה לביצוע עבודות בכביש
  פיקוח על ביצוע רמזורים
  שיפורים בטיחותייםתכנון רח. שביל ארטר בשכונת ביצרון

עקב בקשת תושבי הרחוב מעיריית תל-אביב-יפו לבצע שיפור בטיחותי ברחוב המשולב בו לא היו מדרכות, רכבים חסמו כניסות לבתים ורכבים חצו את הרחוב המהירות אשר אינה תואמת לרחוב מקומי, תכננו מספר חלופות ובתאום עם התושבים הוחלט על רחוב ממותן תנועה ובטוח להולכי רגל ע"י ביצוע מדרכות ומפרצי חניה לסרוגין ע"מ למתן את מהירות הרכב הנוסע.